Aktualno軼i

Dyrektywa o efektywno軼i energetycznej musi wspom鏂 modernizacj budynk闚 a nie wprowadza zmiany w handlu emisjami

2012-02-01 14:46:57 | Dodane przez: administrator
W dziale "Stanowiska" naszego serwisu umie軼ili鄉y aktualne stanowisko europejskiego przemys逝 szklarskiego (reprezentowanego przez organizacj Glass Alliance Europe - dawniej CPIV) odnosz帷e si do aktualnych prac nad Dyrektyw o efektywno軼i energetycznej.

Zwi您ek Pracodawc闚 „Polskie Szk這” jest cz這nkiem GAE i uczestniczy w opracowaniu za陰czonego dokumentu. Poni瞠j zamieszczamy streszczenie jego g堯wnych tez.


Dyrektywa o efektywno軼i energetycznej musi przyspieszy wzrost gospodarczy i modernizacj budynk闚 a nie wprowadza zmiany w handlu emisjami

Europejski przemys szklarski popiera cel osi庵ni璚ia poprawy efektywno軼i energetycznej o 20% w 2020 roku. Poniewa nasza bran瘸 produkuje szerokie spektrum przyjaznych 鈔odowisku wyrob闚 niezb璠nych do osi庵ni璚ia oszcz璠no軼i energii, Dyrektywa o efektywno軼i energetycznej mo瞠 pom鏂 przemys這wi szklarskiemu przyczyni si do osi庵ni璚ia za這穎nych cel闚 w zakresie zr闚nowa穎nego rozwoju. Musimy jednak podkre郵i, 瞠 uzale積ione jest to od tego, czy producenci europejscy pozostan konkurencyjni i b璠 mogli nadal produkowa potrzebne Europie efektywne energetycznie wyroby na terenie Unii Europejskiej.

Przemys szklarski podkre郵a, 瞠 inne przepisy w tym w szczeg鏊no軼i te reguluj帷e handel emisjami zapewniaj, 瞠 producenci szk豉 i z innych sektor闚 przemys逝 obj皻ych przez system handlu osi庵n cele dotycz帷e oszcz璠no軼i energii za這穎ne dla 2020 roku, niezale積ie od zmieniaj帷ej si ceny uprawnie CO2. Modyfikacja zasad systemu handlu przy okazji prac nad Dyrektyw o Efektywno軼i Energetycznej nie jest wi璚 ani potrzebna, ani wskazana.

Europejski przemys szklarski jest przekonany, 瞠 wszystkie sektory gospodarki korzystaj帷e z energii powinny mie podobny udzia w osi庵ni璚iu cel闚 efektywno軼i energetycznej w 2020 roku. Wzywamy wi璚 do obj璚ia nowymi regulacjami sektora „non – ETS” a w szczeg鏊no軼i budownictwa, jako posiadaj帷ego najwi瘯szy i niedostatecznie wykorzystany potencja oszcz璠no軼i energii.

Europejski przemys szklarski, reprezentowany przez organizacj Glass Alliance Europe, wzywa do przyj璚ia nast瘼uj帷ych za這瞠 w czasie prac nad Dyrektyw:

1. Nale篡 wprowadzi ambitne regulacje kt鏎e b璠 sprzyja szeroko zakrojonej modernizacji budynk闚.
2. Nie nale篡 zmienia zasad europejskiego Systemu Handlu Emisjami, a w szczeg鏊no軼i zmniejsza puli uprawnie dost瘼nej dla przemys逝 przy okazji prac nad innymi Dyrektywami.

G堯wne rekomendacje
- Budynki. Nale篡 potwierdzi wol osi庵ni璚ia 80% redukcji konsumpcji energii w budynkach i wprowadzi krajowe mapy drogowe modernizacji budynk闚 z celami po鈔ednimi na lata 2020, 2030 i 2040. Powinno by to wsparte wymogiem termomodernizacji 3% budynk闚 publicznych w ka盥ym roku oraz stworzeniem mechanizm闚 finansowych sprzyjaj帷ych inwestycjom prywatnym w tym zakresie.
- EU ETS (system handlu emisjami). Nale篡 zadba, aby Dyrektywa nie wprowadza豉 zmian w funkcjonowaniu trzeciego okresu handlu w ramach EU ETS (lata 2013 – 2020).
- Kogeneracja i audyty energetyczne. Wskazane jest elastyczne podej軼ie do kwestii zwi您anych z audytami energetycznymi w przemy郵e.

Przemys szklarski w Polsce i Europie

Polski przemys szklarski zatrudnia ponad 30 000 pracownik闚, a europejski oko這 150 000. Przemys szklarski mocno inwestuje w badania i wdra瘸nie produkcji wyrob闚 przyjaznych dla 鈔odowiska takich, jak energooszcz璠ne okna i przeszklenia, materia造 izolacyjne z we軟y szklanej, s這je o butelki nadaj帷e si w 100% do niesko鎍zonego recyklingu, lekkie wyroby z w堯kien szklanych, szk這 do modu堯w fotowoltaicznych i inne. Przemys szklarski k豉dzie du篡 nacisk w unowocze郾ianie instalacji pozwalaj帷e na zwi瘯szenie stopnia recyklingu i zmniejszenie emisji dwutlenku w璕la.

Bezpo鈔edni link:

http://www.zpps.pl/pliki/2012_02_01_14_50_52_GlassAllianceEurope_views_on_the_Energy_Efficiency_Directive_Jan2012.pdf